Podsumowanie pracy żywieckich policjantów - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Galerie zdjęć

Podsumowanie pracy żywieckich policjantów

Dzisiaj w żywieckiej komendzie odbyła się narada roczna. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie za rok 2017, wyniki osiągnięte przez żywieckich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, zaproszeni goście oraz kierownictwo żywieckiej komendy. Naradę prowadził szef żywieckich policjantów podinsp. Michał Łukasik.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu podinsp. Michał Łukasik składając podziękowanie za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy, a także władzom powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Następnie przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2017 oraz wyniki osiągnięte przez żywieckich stróżów prawa. W drugiej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinsp. Krzysztof Czaja przedstawił wyniki pracy uzyskane przez pion kryminalny.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Starosta Żywiecki, Burmistrz Miasta Żywca, Wójtowie Gmin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu, Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu, Prokurator Rejonowy, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ Policjantów, a także reprezentanci szeregu innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Na koniec spotkania Komendant insp. Piotr Kucia podziękował policjantom za pracę w 2017 r., scharakteryzował najistotniejsze zadania dla policjantów garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością na bieżący rok. W czasie spotkania głos zabrali goście, którzy podziękowali wszystkim pracownikom żywieckiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie, a także podzielili się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Miłym punktem spotkania było uroczyste przekazanie kluczyków do nowych radiowozów, które zasiliły tabor żywieckiej komendy. Końcem ubiegłego roku żywieccy policjanci otrzymali trzy nowe radiowozy. Sprawne samochody gwarantują szybkie dotarcie policjantom tam, gdzie są potrzebni, zwiększają skuteczność ich działań, a tym samym przyczyniają się do większego bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowity koszt zakupu radiowozów to kwota prawie 304 tys. zł. Dwa z nich zostały zakupione ze środków własnych policji, natomiast jeden został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta oraz środków Gmin Czernichów, Gilowice, Łękawica oraz Ślemień. Nowe radiowozy zasilą tabor dwóch wydziałów żywieckiej komendy oraz komisariatu policji w Gilowicach.