Obchody Święta Korpusu Służby Cywilnej - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Obchody Święta Korpusu Służby Cywilnej

Data publikacji 21.11.2019

Z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej, które przypada 11 listopada, wczoraj, w sali narad żywieckiej komendy policji odbyło się uroczyste spotkanie. Szef żywieckich policjantów, wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych podziękowali wszystkim za ich pracę i wręczyli upominki. W swoich przemówieniach podkreślali, że Korpus Służby Cywilnej jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania policji.

Wczoraj w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej. W uroczystości wzięli udział pracownicy cywilni, którzy pracują zarówno z żywieckiej komendzie, jak i podległych komisariatach. Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić pracowników policji, którzy wykonują wiele niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania policji zadań. Szef żywieckich policjantów mł. insp. Michał Łukasik wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych, podziękowali wszystkim za ich poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków. Podkreślili, że jeśli policjanci odnoszą sukcesy, to nie byłyby one możliwe bez pracy i zaangażowania pracowników cywilnych. Po przemówieniu wręczyli obecnym upominki.

Święto służby cywilnej obchodzone jest od 2000 roku, a przypada 11 listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzień ten został wybrany, aby podkreślić, że tak jak odbudowa państwa zaczęła się od odbudowy administracji państwowej, tak i dzisiaj, to jakość administracji i instytucji państwowych kształtuje jakość naszego codziennego życia.