Wiadomości

Uroczyste obchody 100-lecia Policji Państwowej w Żywcu

Data publikacji 12.07.2019

Rok 2019 jest wyjątkowy dla Polskiej Policji. Powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 r. już od 100 lat stoi na straży porządku i poszanowania prawa. Dzisiaj żywieccy policjanci w sposób szczególny uczcili ten wyjątkowy Jubileusz. Wśród wielu znamienitych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

Dzisiaj w Żywcu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji oraz uczczenie 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem Tablicy Pamięci przodownika Józefa Szczepanika, policjanta Policji Państwowej, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną na posterunku w dniu 1 września 1939 roku. Uroczystość połączona była z nadaniem jego imienia Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzali wystawę poświęconą przodownikowi Józefowi Szczepanikowi.

Następnie w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP w Żywcu odprawiona została Msza Święta. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów policji, zaproszonych gości oraz rodzin policjantów do Zamku Habsburgów, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł.insp. Michał Łukasik, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i ofiarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie.

Po przemówieniu, policjantom i policjantkom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia przyznane przez władze samorządowe. W tym roku na wyższe stopnie awansowało ponad 40 policjantów naszej komendy. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę.

Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej również związkowcy policyjni uhonorowali działaczy na rzecz policyjnego środowiska nadając im medal Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl. I. Wśród uhonorowanych był m.in. szef żywieckich policjantów mł.insp. Michał Łukasik, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor. Wyróżnionym odznaczenia wręczali Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp.sztab. Andrzej Socha oraz Maciej Dziergas, a także Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu asp.sztab. Zdzisław Dudka.

Po tej części uroczystości głos zabrali zaproszenie goście w osobach I Wicewojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Jana Chrząszcza, Starosty Żywieckiego, Burmistrza Miasta Żywca. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który podziękował policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. W swoim przemówieniu podkreślił również wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów Święta Policji z uwagi na 100-lecie istnienia Policji Państwowej

Na uroczystości spośród wielu zaproszonych gości byli m.in.: Pierwszy Wicewojewoda Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta oraz Wicestarosta Żywiecki, Burmistrz Miasta Żywca, Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ Policjantów, parlamentarzyści, a także przedstawiciele rady powiatowej, miejskiej, wójtowie powiatu żywieckiego, przedstawiciele prokuratury, komendanci ościennych jednostek policji, straży miejskiej, straży pożarnej, przedstawiciele innych służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych urzędów i instytucji. Na uroczystości nie zabrakło również emerytów policyjnych i pracowników cywilnych oraz rodzin policjantów. Całość imprezy uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych dla rodzin policjantów, ale również mieszkańców Żywiecczyzny zorganizowano piknik rodzinny, podczas, którego zaprezentowano sprzęt policyjny oraz sprzęt innych służb mundurowych, w tym straży pożarnej, wojska, miasteczko ruchu drogowego, pokaz pracy technika kryminalistyki. Dla najmłodszych były dmuchane zamki oraz wiele innych atrakcji.

 • policjanci ze sztandarem
 • zaproszeni goście
 • zaproszeni goście
 • wiązanka i znicz
 • zwiedzanie wystawy
 • wpis do księgi pamiątkowej
 • tablica pamięci
 • msza święta
 • msza święta
 • czytanie w czasie mszy przez policjanta
 • msza święta
 • uroczysty przemarsz
 • uroczysty przemarsz
 • uroczysty przemarsz
 • uroczysty przemarsz
 • uroczysty przemarsz
 • złożenie meldunku
 • uroczystości oficjalne
 • przemówienie komendanta w Żywcu
 • uroczystości
 • uroczystości
 • przemównie komendanta w żywcu
 • mianowani policjanci
 • wręczenie mianowań
 • wręczenie mianowan
 • wręczenie mienowań
 • wręczenie mianowań
 • wręczenie mianowań
 • wręczenie medali
 • wręczenie medali
 • policjanci z aktami mianowań
 • wręczenie medali
 • przemówienie wicewojewody
 • przemówienie starosty
 • przemówienie burmistrza
 • przemówienie komendanta wojewódzkiego
 • przemówieni komendanta wojewódzkiego
 • nagrodzeni policjanci
 • piknik rodzinny
 • piknik rodzinny
 • piknik rodzinny
 • piknik rodzinny
 • piknik rodzinny
 • piknik rodzinny