Wiadomości

Żywiecka inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Data publikacji 03.04.2019

Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Jej inauguracja w powiecie żywieckim miała miejsce w Zespole Szkół Mechaniczno-Elekltrycznych. Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych osób oraz uzmysłowienie im jak niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i życia są dopalacze i narkotyki.

Wczoraj policjanci z żywieckiej komendy policji spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Spotkanie było inauguracją ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Cienie na takie patoklimaty”. W czasie spotkania policjanci omówili konsekwencje prawne i społeczne wynikające z zażywania przez młodzież zakazanych substancji. Podczas prelekcji kładli również szczególny nacisk na uświadomienie młodzieży, że narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Młodzież obejrzała również spot filmowy, który powstał specjalnie na cele tej kampanii. W ramach kampanii policjanci przeprowadzą cykl spotkań w szkołach średnich znajdujących się zarówno w Żywcu, jak i powiecie.

  • policjantka podczas prelekcji
  • młodzież
  • zdjęcie slajdu