Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa!

Data publikacji 15.05.2018

Takie hasło przyświecało działaniom, w które zaangażowali się dzielnicowi z Jeleśni, Fundacja K2 oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Jeleśni. Zajęcia prowadzone były w trzech blokach tematycznych ściśle związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Po dawce wiedzy, wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach, w których wykorzystane zostały alkogoogle, symulator zderzeń oraz fantomy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zajęcia tematyczne i praktyczne odbywały się w małych grupach uczniów, które cyklicznie zmieniały się. Pierwsze z zajęć dotyczyły konsekwencji kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe. Po przekazaniu młodzieży krótkich informacji teoretycznych odbywały się zajęcia praktyczne z użyciem alkogoogli. Każdy uczestnik warsztatów mógł zobaczyć, jak zmienia się percepcja po spożyciu alkoholu, pokonując tor przeszkód czy wykonując proste polecenia. W czasie zajęć omówione zostały również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczące niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszego, rowerzysty i motocyklisty.

Kolejna część zajęć poświęcona była pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej ofiarom wypadków drogowych. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Po odpowiedniej dawce wiedzy teoretycznej każdy mógł spróbować swoich sił w praktyce uczestnicząc w ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomów.

Ostatnia cześć zajęć dotyczyła kwestii związanych z pasami bezpieczeństwa. W tych zajęciach wykorzystano symulator zderzenia, dzięki któremu, każdy, w bezpiecznych warunkach, mógł zobaczyć co dzieje się z naszym ciałem w czasie nagłego zatrzymania pojazdu nawet przy niewielkiej prędkości samochodu.

Podczas działań organizatorzy wielokrotnie podkreślali, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Zdjęcia: Fundacja K2 

 • zajęcia
 • zajęcia
 • zajecia
 • zajecia z pierwszej pomocy
 • zajęcia z pierwszej pomocy
 • zajećia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • zajećia z ruchu drogowego
 • zajećia z piwerwszej pomocy
 • zajęcia z pierwszej pomocy
 • zajęcia z ruchu drogowego
 • zajęcia z ruchu drogowego
 • zajęcia z ruchu drogowergo
 • zajęcia z ruchu drogowego
 • zajęcia z pierwszej pomocy
 • prelekcja
 • prelekcja
 • zajęcia