Zapraszamy do udziału w Turnieju BRD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Zapraszamy do udziału w Turnieju BRD

Data publikacji 27.02.2017

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w 40 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorami są: Polski Związek Motorowy przy współpracy Komendy Głównej Policji, Krajowej Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Turniej BRD obejmuje cykl eliminacji (od klasowych do ogólnopolskich) z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ma na celu propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym oraz poznawanie zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Turniej obejmuje szereg konkurencji: test z przepisów ruchu drogowego, pomoc przedmedyczną, jazdę w miasteczku ruchu drogowego oraz pokonanie rowerowego toru przeszkód.

Jeśli chcą Państwo, by drużyna Waszej szkoły wzięła udział w turnieju, prosimy o przesłanie na adres: rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl zgłoszenia drużyny.

Termin zgłaszania drużyn upływa 3 marca 2017 r.

Po zamknięciu listy zgłoszeń na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żywcu opublikowana zostanie informacja o terminach eliminacji międzyszkolnych, które przeprowadzone zostaną w budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Przeprowadzenie eliminacji międzyszkolnych planowane jest w połowie marca br.

Regulamin tegorocznego Turnieju zarówno dla szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych znajdą Państwo na dole strony, ale również na stronie Polskiego Związku Motorowego.

Zgodnie z regulaminem dla szkół podstawowych uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.

Zgodnie z regulaminem dla szkół gimnazjalnych uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową, motorowerową lub prawo jazdy kat. AM,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.

Wszelkich informacji na temat Turnieju udziela Oficer Prasowy KPP w Żywcu asp.szt. Mirosława Piątek pod numerem 798 030 359.

Serdecznie zapraszamy!!!