Informacje ze zdarzeń drogowych - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Informacje ze zdarzeń drogowych

Data publikacji 22.03.2016

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 roku kserokopie notatek urzędowych ze zdarzeń drogowych wydawane będą w każdy czwartek w godz. 7:30 - 15:30 (za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy). Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje zarówno dla uczestników zdarzeń drogowych, jak i zakładów ubezpieczeniowych dotyczące udzielania informacji ze zdarzeń drogowych. Informacje te na stałe będą dostępne w zakładce „Dla kierowców”.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZDARZEŃ DROGOWYCH

Poniżej przedstawiono w jakich okolicznościach można zwracać się z wnioskiem o wydanie notatki urzędowej z kolizji lub wypadku drogowego.

Jeżeli na miejscu zdarzenia była Policja lub w przypadku, gdy zdarzenie zostało zgłoszone po czasie, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Żywcu wyda uczestnikom zdarzenia lub pokrzywdzonym notatkę urzędową, po tym, jak sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym lub dopiero po zakończeniu postępowania karnego lub wyjaśniającego.

Co zrobić jeżeli zakład ubezpieczeń wnosi o dostarczenie notatki ze zdarzenia?

W celu przyspieszenia procedury uzyskania notatki, proponujemy przekazanie informacji likwidatorowi szkody, korzystającemu z uprawnień wynikających z art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, adresu poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Żywcu: rd@zywiec.ka.policja.gov.pl, pod który może on skierować wniosek o bezpośrednie przesłanie jej w formie elektronicznej PDF.

Notatki wydawane są również w tradycyjnej papierowej formie, tj. kserokopii, wszystkim uczestnikom zdarzenia, właścicielom pojazdów, budynków i innych obiektów uszkodzonych w zdarzeniu, którzy osobiście stawią się pod adresem:

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Żywcu
Al. Piłsudskiego 52
34-300 Żywiec
Parter pokój nr 4

Od 1 kwietnia 2016 roku kserokopie notatek urzędowych ze zdarzeń drogowych wydawane będą - w każdy czwartek w godz. 7:30 - 15:30 (nie dot. dni ustawowo wolnych od pracy)

W szczególnych przypadkach, np. udział w zdarzeniu obcokrajowców lub znaczna odległość miejsca zamieszkania uczestnika zdarzenia od Żywca, notatka może być wydana w innym terminie tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia tego faktu telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 867 22 98.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00, tel. +48 33 867 22 90.

INFORMACJA DLA LIKWIDATORÓW SZKÓD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

W celu usprawnienia uzyskania notatki, proponujemy przesłanie jej Państwu w formie elektronicznej, tj. w postaci pliku w formacie PDF.

Wniosek o przesłanie notatki urzędowej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Żywcu: rd@zywiec.ka.policja.gov.pl. Powinien on zawierać m. in. informacje określające numer likwidowanej szkody, czas i miejsce zdarzenia, jego charakter oraz dane jego uczestników i uczestniczących pojazdów.

W przypadku, gdy Państwo nie korzystają z poczty elektronicznej, poniżej znajdują się dane adresowe do korespondencji pocztowej:

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Żywcu
Al. Piłsudskiego 52
34-300 Żywiec

Osoba zajmująca się korespondencją z zakładami ubezpieczeń obecna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, tel. +48 33 867 22 98.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00, tel. +48 33 867 22 90.