Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Łodygowice sierż.sztab. Bartłomiej Sordyl

sierż.sztab. BARTŁOMIEJ SORDYL obsługuje w gminie Łodygowice rejon sołectw: Łodygowice, Bierna.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 216, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Łodygowicach - 47 85 725 16.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi oraz Zdrojowej w Łodygowicach, a także ograniczenie zjawiska nielegalnego wysypiska śmieci w rejonie koryta rzeki Kalonka w Łodygowicach.