Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Łodygowice asp. Bartłomiej Fijak

asp. Bartłomiej Fijak obsługuje w gminie Łodygowice rejon sołectw: Pietrzykowice, Zarzecze.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 727 032 354,  w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Łodygowicach - 47 85 725 17.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska nielegalnego wysypiska śmieci w Zarzeczu w rejonie ulicy Wspólnej, a także ograniczenie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w Zarzeczu w rejonie Jeziora Żywieckiego.