Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Łodygowice asp. Sebastian Piotrowski

asp. SEBASTIAN PIOTROWSKI obsługuje w gminie Lipowa rejon sołectw: Twardorzeczka, Leśna, Ostre, Sienna.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 263,  w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Łodygowicach - 47 85 725 19.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt w miejscowości Ostre.