Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Węgierska Górka asp. mgr Marcin Golec

asp. mgr Marcin Golec obsługuje w gminie Radziechowy - Wieprz  rejon sołectw: Radziechowy, Przybędza, w gminie Węgierska Górka rejon sołectwa Żabnica.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 727 032 356, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Węgierskiej Górce 33 867 26 10.

W okresie od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu przez nieletnich w rejonach: ul. Bukowej, rejon szkoły podstawowej, boiska i „Orlika” w Radziechowach, ul. 3-go Maja, rejon boiska szkolnego oraz nieczynnego wiaduktu nad drogą ekspresową w Przybędzy oraz w rejonie pierwszego wodospadu w Żabnicy, „Orlika” oraz szkoły podstawowej w Żabnicy.