Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Węgierska Górka asp. mgr Marcin Golec

asp. mgr Marcin Golec obsługuje w gminie Radziechowy - Wieprz  rejon sołectw: Radziechowy, Przybędza, w gminie Węgierska Górka rejon sołectwa Żabnica.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 727 032 356, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Węgierskiej Górce - 47 85 72 610.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest wyeliminowanie problematyki nielegalnych wysypisk śmieci w Radziechowach na ul. Wajdowej, Lipowej w rejonie cmentarza oraz Wapiennika.