Dzielnicowy PP Milówka asp. Maciej Bilewski - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy PP Milówka asp. Maciej Bilewski

asp. MACIEJ BILEWSKI obsługuje sołectwa: Milówka, Kamesznica, Nieledwia i Szare znajdujące sie w Gminie Milówka. 

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 411, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Rajczy - 47 85 727 10.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niewłaściwego parkowania pojazdów w Milówce w ciągu ul. Dworcowej poprzez podjęcie działań w celu jej oznakowania znakami drogowymi B36 - zakaz zatrzymywania się oraz D18 i T30, czyli parking i wskazanie sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni.