Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Rajcza asp.sztab. Krzysztof Kozieł

asp.sztab. KRZYSZTOF KOZIEŁ obsługuje sołectwa: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól Kiczora znajdujące się w Gminie Rajcza.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 431, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Rajczy - 47 85 727 10.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest podjęcie działań zmierzających do budowy przejścia dla pieszych w rejonie sklaepu w Rajczy na ul. Górskiej, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.