Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Rajcza asp.sztab. Krzysztof Kozieł

asp.sztab. KRZYSZTOF KOZIEŁ obsługuje sołectwa: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól Kiczora znajdujące się w Gminie Rajcza.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 431, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Rajczy - 33 867 27 10.

W okresie od 1.02.2018 r. do 31.07.2018 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niestosowania się przez kierujących do zakazu parkowania w rejonie przejścia dla pieszych w Rajczy na ul. Do Soły oraz niestosowania się kierujących do zakazu zatrzymywania na ul. Ujsolskiej w Rajczy.