Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Rajcza asp.sztab. Krzysztof Kozieł

asp.sztab. KRZYSZTOF KOZIEŁ obsługuje sołectwa: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól Kiczora znajdujące się w Gminie Rajcza.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 431, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Rajczy - 33 867 27 10.

W okresie od 1.08.2018 r. do 1.02.2019 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska naruszania przepisów ruchu drogowego w Rajczy przy ul. Górskiej, a w szczególności parkowanie w miejscach objętych zakazem oraz wyeliminowanie wybryków chuligańskich w rejonie skwerów przy tej ulicy, a także ograniczenie zjawiska niestosowania się przez kierujących do zakazu parkowania w rejonie przejścia dla pieszych w Rajczy przy ul. Do Soły.