Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Jeleśnia asp.sztab. Paweł Baczyński

asp.sztab. PAWEŁ BACZYŃSKI - obsługuje rejon gminy Świnna, sołectwa: Świnna, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Przyłęków, Trzebinia. 

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 448, stacjonarny - 33 867 28 10.

W okresie od 1.02.2019 r. do 31.07.2019 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją w związku ze spożywaniem alkoholu oraz używaniem środków odurzających na terenie Pewli Ślemieńskiej.