Dzielnicowy KP Jeleśnia asp. Tomasz Gawron - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Jeleśnia asp. Tomasz Gawron

asp. Tomasz Gawron -  obsługuje gminę  Koszarawa - miejscowości: Koszarawa, Koszarawa Bystra, a także w gminie Jeleśnia sołectwa: Jeleśnia, Pewel Wielka, Mutne.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 727 032 355, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KP w Jeleśni - 47 85 728 10.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonie sklepu w Koszarawie, jak również zdarzeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego przez przebywające tam nietrzeźwe osoby.