Dzielnicowy KP Gilowice st.asp. Paweł Oleksiak - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice st.asp. Paweł Oleksiak

Rejon służbowy nr IV

st.asp. PAWEŁ OLEKSIAK 

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach. Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Czernichów: sołectwa Czernichów, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 655 849, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 33 867 22 55.

W okresie od 1.02.2019 r. do 31.07.2019 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niezachowania należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt, tzn. samowolnie biegające psy na terenie Międzybrodzia Żywieckiego szczególnie w rejonie ul. Beskidzkiej, Górskiej, Kosarzyska.