Dzielnicowy KP Gilowice asp. Zenon Konior - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice asp. Zenon Konior

Rejon służbowy nr III
asp. ZENON KONIOR 

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach. Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Ślemień: sołectwa Ślemień, Las, Kocoń.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 322, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 33 867 22 55.

W okresie od 1.02.2018 r. do 31.07.2019 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt na terenie Ślemienia w szczególności w rejonie ul. Rynek, Sportowa, Spacerowa oraz Widokowa.