Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice sierż. sztab. Renata Klimczak

Rejon służbowy nr II

obsługuje sierż. sztab. Renata Klimczak 

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach. Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Gilowice: sołectwa Gilowice, Rychwałd.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 655 758, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 33 867 22 55.

W okresie od 1.02.2018 r. do 31.07.2018 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest eliminacja nielegalnego wysypiska śmieci w rejonie ul. Siedlakówka oraz ul. Poręby w Gilowicach.