Dzielnicowy KP Gilowice mł.asp. Renata Klimczak - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice mł.asp. Renata Klimczak

Rejon służbowy nr II

obsługuje mł.asp. Renata Klimczak 

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach. Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Gilowice: sołectwa Gilowice, Rychwałd.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 655 758, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 47 85 722 55.

W okresie od 1.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska nielegalnego wysypiska śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Franciszkańskiej z ul. Spacerową oraz parkingu obok Bazyliki Mniejszej w Rychwałdzie.