Dzielnicowy KP Gilowice mł.asp. Renata Klimczak - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice mł.asp. Renata Klimczak

Rejon służbowy nr II

obsługuje mł.asp. Renata Klimczak 

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach. Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Gilowice: sołectwa Gilowice, Rychwałd.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 655 758, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 47 85 72 255.

W okresie od 1.02.2020 r. do 31.07.2020 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest wyeliminowanie zjawiska nie dopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczek z numerem posesji na terenie miejscowości Gilowice.