Dzielnicowy KP Gilowice asp. Łukasz Jasek - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Gilowice asp. Łukasz Jasek

Rejon służbowy nr I

asp. ŁUKASZ JASEK

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Gilowicach.  Przyjmuje w KP Gilowice z/s w Żywcu Al. Piłsudskiego 52. Obsługuje miejscowości: Gmina Łękawica: sołectwa Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Okrajnik, Łysina.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 798 031 093, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym KPP w Żywcu - 47 85 72 255.

W okresie od 1.02.2020 r. do 31.07.2020 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska niezachowania należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt - samowolnie biegające psy - na terenie Okrajnika i Kocierza Moszczanickiego.