Plany działań priorytetowych - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Twój Dzielnicowy

Plany działań priorytetowych

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu informuje, że zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 5 KGP z dnia 20.06.2016 roku "W sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych" każdy dzielnicowy na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie zobowiązany jest do wyznaczenia priorytetowych działań, które zamierza zrealizować w okresie półrocznym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z priorytetami pracy poszczególnych dzielnicowych.