"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Z przyszłymi sportowcami o właściwych wyborach

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych licznie odwiedzają młodzież ze szkół z terenu Żywca oraz powiatu. W czasie spotkań stróże prawa w formie rozmów i dyskusji przekazują młodym ludziom cenną wiedzę na temat odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Kilka dni temu odwiedzili uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żywcu.

Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. W czasie odwiedzin policjanci w formie dyskusji przekazywali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Wyjaśnili słuchaczom podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego oraz demoralizacji. Dużo miejsca poświęcili również na omówienie zagadnienia cyberprzemocy oraz problematyki uzależnień. Przede wszystkim podkreślali jednak, że czasami konsekwencje nieprzemyślanych zachowań podejmowanych w młodości można odczuć za klika lub nawet kilkanaście lat i mogą one wpłynąć na całe dorosłe życie. Treści teoretyczne uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane było właśnie to, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi. Przyszli sportowcy aktywnie brali udział w dyskusji, zarówno odpowiadali na zadawane przez policjantów pytania, jak i sami poruszali interesujące ich kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej za konkretne zachowania.