"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Policyjny profilaktyk o właściwych wyborach młodzieży

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych licznie odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu Żywca oraz powiatu. W czasie spotkań stróże prawa w formie rozmów i dyskusji przekazują młodym ludziom cenną wiedzę na temat odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Dzisiaj odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim.

Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. W czasie odwiedzin policjanci w formie dyskusji przekazywali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Wyjaśnili słuchaczom podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego oraz demoralizacji. Dużo miejsca poświęcili również na omówienie zagadnienia cyberprzemocy oraz problematyki uzależnień. Przede wszystkim podkreślali jednak, że czasami konsekwencje nieprzemyślanych zachowań podejmowanych w młodości można odczuć za klika lub nawet kilkanaście lat i mogą one wpłynąć na całe dorosłe życie. Policjanci korzystając z okazji przypomnieli również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Treści teoretyczne uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane było właśnie to, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi. Specjalnie na to spotkanie młodzież przygotowała krótki film obrazujący cyberprzemoc wśród rówieśników. Po jego projekcji młodzi ludzie wspólnie dyskutowali o tego typu zachowaniach i ich konsekwencjach.