"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Policjanci i pracownicy sanepidu o szkodliwości dopalaczy

Już jutro zakończenie roku szkolnego. Ostatnie dni nauki dzieci i młodzieży żywieccy policjanci i pracownicy sanepidu wykorzystali na to, aby przypomnieć uczniom, jak bezpiecznie wypoczywać. Takie spotkanie odbyło się również w szkole podstawowej nr 5 w Żywcu. Jego ważnym punktem były wystąpienia uczniów, którzy ostrzegali swoich rówieśników przed konsekwencjami złych wyborów.

Spotkanie rozpoczęli żywieccy policjanci, którzy przypomnieli wszystkim o konsekwencjach prawnych niewłaściwych zachowań związanych głównie z narkotykami. Odbiorcami ważnych treści byli uczniowie klas 7 i 8. Młodzież podczas letniego odpoczynku, dysponując dużą ilością wolnego czasu, nie zawsze potrafi go konstruktywnie wykorzystać. Często pozostawiona sama sobie wchodzi w ryzykowne sytuacje, których konsekwencje można odczuwać przez całe dorosłe życie. Stróże prawa ostrzegali młodych ludzi właśnie przed takimi zachowaniami. Następnie swoje wystąpienie mieli pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Żywcu, którzy w dużej mierze skupili się na konsekwencjach zdrowotnych zażywania zakazach substancji. Ważnym punktem spotkania były scenki zaprezentowane przez uczniów, w których poruszyli problematykę uzależnień, presji grupy, braku asertywności, co w konsekwencji może prowadzić do sięgnięcia po zakazane substancje. Co ważne, na koniec przedstawili sposoby, jak młodzi ludzie mają reagować w takich sytuacjach.

Spotkanie odbyło się w myśl kampanii edukacyjno - profilaktycznej pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która została zorganizowana przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.75 MB)