"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Życie to sztuka wyboru

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie żywieckich policjantów z uczniami szkoły podstawowej w Moszczanicy. Było ono podsumowaniem profilaktycznych warsztatów młodzieży dotyczących problematyki uzależnień. Na zakończenie projektu przedstawili oni efekty swojej pracy. Całość podsumowali policjanci podkreślając, że złe wybory dokonane w młodości mogą odbić się na całym naszym dorosłym życiu.

Uczniowie z najstarszych klas szkoły podstawowej w Moszczanicy uczestniczyli w projekcie pod nazwą „Życie to sztuka wyboru”. Pracując w grupach, wzięli udział w warsztatach dotyczących problematyki uzależnień. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością. Kierując się literami alfabetu przygotowali zachowania, sytuacje społeczne oraz inne uwarunkowania, które powodują, że stajemy się osobami uzależnionymi. Wyniki swojej pracy przedstawili na forum omawiając jednocześnie przebieg pracy w grupach oraz to, co stanowiło największe trudności, a z czym poradzili sobie bez problemu. Całość podsumowali policjanci z żywieckiej komendy. W krótkiej prelekcji omówili z uczniami jakie grożą im konsekwencje prawne za złamanie prawa. Stróże prawa podkreślali, że w myśl hasła przewodniego projektu „Życie to sztuka wyboru”, a konsekwencje tych złych wyborów dokonanych w młodości możemy odczuwać przez całe dorosłe życie.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.44 MB)