"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

"Moje życie – mój wybór"

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie z młodzieżą, które zorganizowali żywieccy policjanci wspólnie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologcznej w Żywcu. Jego celem była promocja zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia. W czasie spotkania policjanci starali się uświadomić młodym ludziom, że ich decyzje i wybory podjęte teraz, już za kilka lat mogą mieć wpływ na ich przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

To jakiego wyboru dokonamy w sytuacjach trudnych zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Decyzje te mogą wpłynąć na całe nasze życie dorosłe zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Głównie to przesłanie starali się przekazać policjanci z żywieckiej komendy, młodzieży z Zespołu Szkół Samochodowych oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W czasie spotkania stróże prawa w formie dyskusji przekazali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za popełnione czyny karalne oraz omówili przejawy demoralizacji w świetle obowiązujących przepisów. Policjanci wyjaśnili słuchaczom podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego, demoralizacji, a także omówili kilka najczęściej popełnianych przez młodych ludzi przestępstw. W czasie spotkania poruszyli również problem konsekwencji prawnych, finansowych i zdrowotnych niewłaściwych zachowań. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zobaczyć, jak zmienia się percepcja po spożyciu alkoholu czy narkotyków, testując alko i narkogoogle. Młodzi ludzie mieli za zadanie podpisać się, przywitać czy też przejść po krótkim torze, a wszystko to w założonych okularach symulujących stan po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Relacje uczniów po tym doświadczeniu jednoznacznie wskazywały, że było to dla nich bardzo pouczające przeżycie.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.71 MB)