"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Policjanci i Siatkarki BKS-u o bezpiecznym kibicowaniu

Policjanci z żywieckiej komendy wspólnie z Siatkarkami BKS-u odwiedzili młodzież ze szkoły podstawowej w Ślemieniu. Celem tego edukacyjnego przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do świadomego, kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych. W czasie spotkania poruszono również ważne kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a każdy uczestnik otrzymał odblaskową opaskę.

Akcentowanie szacunku i tolerancji wobec innych kibiców, podkreślanie wzorców kulturalnego, a przede wszystkim bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych były głównymi tematami wykładu przygotowanego dla uczniów ze Ślemienia. Siatkarki i policjanci zwrócili uwagę na zagrożenia mogące wystąpić na obiektach sportowych podczas imprez masowych i wskazali jak w takich sytuacjach należy się zachować. Dodatkowo, przećwiczyli z młodzieżą sprawne oraz prawidłowe zgłaszanie zdarzeń. W czasie spotkania dużo miejsca poświęcono również na omówienie bezpiecznych zachowań na drodze. Po zakończonej części teoretycznej siatkarki BKS-u przeprowadziły z uczniami mini-trening. Na koniec spotkania każdy otrzymał element odblaskowy.

Akcja zakłada kolejne spotkania w szkołach powiatu żywieckiego. Realizowana jest również na terenach powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Potrwa do końca roku szkolnego. Dotychczasowe edycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dyrekcji szkół, uczniów, jak i nauczycieli. Taka edukacja dzieci i młodzieży w kwestiach sportowego stylu życia, bezpieczeństwa najmłodszych na drodze oraz podczas imprez masowych z pewnością zaprocentuje w przyszłości prawidłowymi postawami.