"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Kampania profilaktyczna „Jestem odpowiedzialnym kierowcą”

Policjanci z Komisariatu w Łodygowicach wspólnie z Urzędem Gminy w Lipowej rozpoczęli kampanię profilaktyczną „Jestem odpowiedzialnym kierowcą”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie, jakie w ruchu drogowym stwarzają nietrzeźwi kierowcy. Na potrzeby kampanii zakupiona została wydana pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych broszura profilaktyczna, którą policjanci wręczają kierowcom podczas prowadzonych działań.

Zaburzenia równowagi, osłabienie refleksu, zbyt wysoka ocena własnych możliwości, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czy zaburzenia widzenia to tylko niewielka część objawów, które pojawiają się po spożyciu alkoholu. Decydując się na kierowanie samochodem po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu stwarzamy ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.

Kampania „Jestem odpowiedzialnym kierowcą” powstała po to, aby uświadomić zmotoryzowanych użytkowników dróg, jak duża spoczywa na nich odpowiedzialność, gdy wyjeżdżają na drogę. W czasie działań policjanci podkreślają, że wsiadając za kierownicę jesteśmy odpowiedzialni zarówno za siebie, ale również bierzemy odpowiedzialność za innych uczestników ruchu drogowego. To jakie podejmiemy decyzje, wpływa na nasze zdrowie i życie, ale także zdrowie i życie innych użytkowników dróg.

Na cele kampanii zakupiona została wydana pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych broszura profilaktyczna „Kierowca i alkohol”, w której zawarte zostały cenne informacje dotyczące wpływu alkoholu na organizm, jego metabolizmu oraz konsekwencji karnych kierowania pojazdem po jego spożyciu. Na temat alkoholu istnieje wiele mitów. W broszurze szczegółowo opisano każdy z nich i obalono go popartymi naukowo faktami.

W ramach kampanii policjanci prowadzą kontrole trzeźwości wśród kierowców, w czasie których rozdają im naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz broszurę profilaktyczną. Spotykają się również z młodzieżą i w czasie prelekcji przekazują im informacje dotyczące konsekwencji prawnych, zdrowotnych i finansowych kierowania w stanie nietrzeźwości. Kampania potrwa do 3 listopada.

Ładowanie odtwarzacza...