Działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych 2014-2020

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Dla nich zderzenie z samochodem często ma bardzo poważne konsekwencje, nawet przy małych prędkościach pojazdów. Niestety zdarzeń z ich udziałem jest wciąż dużo, a większość z nich ma miejsce na przejściach dla pieszych. Dlatego też policjanci z żywieckiej drogówki właśnie w rejonach przejść dla pieszych rozdawali pieszym odblaski i podkreślali, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest ich noszenie szczególnie teraz w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym.

Zbliżający się okres jesienno-zimowy charakteryzuje się wcześnie zapadającym zmrokiem, ograniczoną widocznością i śliską nawierzchnią drogi, co zdecydowanie utrudnia poruszanie się po drogach. Często opóźnia to także zauważenie pieszych przez kierujących oraz odpowiednią reakcję na drodze. Dlatego policjanci z żywieckiej drogówki, po raz kolejny, zachęcali pieszych do noszenia odblasków. W rejonach przejść dla pieszych wręczali pieszym odblaski i mówili o tym, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa jest ich noszenie. Mundurowi podkreślali również, że ważne jest to, aby nosić je w sposób prawidłowy.

Element odblaskowy to szansa dla kierowcy, który wcześniej nas dostrzeże i będzie miał więcej czasu na podjęcie właściwej reakcji. To z kolei może nas ustrzec przed wypadkiem drogowym. Pamiętajmy – nośmy odblaski – uratujmy siebie i innych.

Przypominamy, że za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiada każdy jego uczestnik. Zarówno kierowca, jak i pieszy zobowiązani są do ostrożności i uwagi na drodze. Tylko właściwa relacja "kierujący – pieszy" i wzajemna dbałość o drugiego uczestnika ruchu drogowego jest podstawą bezpieczeństwa na drodze.

  • policjanci wręczają kobiecie odblask
  • policjantka wręcz mężczyźnie odblask
  • policjant wręcza mężczyźnie odblask obok stoi dwoje dzieci
  • stoi policjantka z policjantem w rękach trzymają odblaski
  • policjant wręcza kobiecie i mężczyźnie odblaski
  • policjantka wręcza kobiecie odblask