Działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych 2014-2018

Finał akcji „Bezpiecznie na drogach w Gminie Rajcza”

Wizyty mundurowych we wszystkich szkołach znajdujących się w Gminie Rajcza, rozdane odblaski i książeczki edukacyjne, to finał akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie na drogach w Gminie Rajcza”, prowadzonej w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”. W działania zaangażowani byli policjanci z Żywca oraz Urząd Gminy w Rajczy, który zakupił odblaskowe opaski oraz broszury. W ten sposób do młodych ludzi trafiło ponad 400 odblasków, by chronić ich życie i zdrowie.

Uroczysta inauguracja akcji odbyła się w szkole podstawowej w Rajczy. Na spotkaniu obecni byli policjanci z Żywca, przedstawiciele Urzędu Gminy z Rajczy oraz uczniowie szkoły, bowiem to właśnie do młodych ludzi skierowane były te działania. Wszyscy wspólnie rozpoczęli kampanię prowadzoną w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”. Na początku policjanci, podczas krótkiej prelekcji, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po prezentacji filmu profilaktycznego wszyscy złożyli uroczystą obietnicę, że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Następnie do uczniów trafiły odblaskowe opaski oraz książeczki, w których zawarte były wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznych zachowań. Na imprezie nie zabrakło pluszowego przyjaciela dzieci – „Sznupka”, który razem z mundurowymi tłumaczył uczniom, dlaczego należy nosić odblaski. W ramach działań policjanci odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się w Gminie Rajcza. W ten sposób do młodych ludzi trafiło ponad 400 odblasków, by chronić ich życie i zdrowie.

  • zdjęcie grupowe
  • prelekcja
  • prelekcja
  • prelekcja
  • policjanci w czasie prelekcji
  • prezentacja sprzętu
  • rozdawanie odblasków
  • rozdawanie odblasków