Działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych 2014-2018

Z uśmiechem bezpieczniej

W przedszkolu w Ślemieniu odbyła się uroczysta inauguracja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Z uśmiechem bezpieczniej”, prowadzonej w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”. W działania zaangażowani są policjanci z Żywca i Gilowic oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu. W ramach działań zakupiono odblaskowe zawieszki w kształcie uśmiechów, które trafią do przedszkolaków, by chronić ich życie i zdrowie.

Spotkania odbyły się już w przedszkolu w Ślemieniu oraz Lasie. Uczestniczyli w nich policjanci z Żywca i Gilowic oraz najmłodsi, bowiem to właśnie do nich skierowane są te działania. Wszyscy wspólnie rozpoczęli kampanię prowadzoną w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”. Na początku policjanci, podczas krótkiej prelekcji, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po prezentacji filmu profilaktycznego wszyscy złożyli uroczystą obietnicę, że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Następnie do przedszkolaków trafiły odblaskowe zawieszki w kształcie uśmiechów – symbolu akcji, który ma przypominać najmłodszym o ich bezpieczeństwie. Na imprezie nie zabrakło pluszowego przyjaciela dzieci – „Sznupka”, który razem z mundurowymi tłumaczył dzieciom, dlaczego należy nosić odblaski.

 • policjanci w czasie prelekcji
 • policjanci w czasie prelekcji
 • policjanci w czasie prelekcji
 • prezentacja filmu
 • uroczysta obietnica
 • policjanci i sznupek
 • policjanci i sznupek
 • sznupek
 • zdjęcie grupowe
 • rozdawanie odblasków
 • prelekcja
 • prelekcja
 • sznupek