Bezpieczna woda - Jak unikać zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Jak unikać zagrożeń

Bezpieczna woda

Bardzo często wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży organizo­wany jest nad wodą. W gorące letnie dni kąpiel jest największym pragnieniem dzieci, sprawiającym im niezmierną radość. Należy pamiętać jednak o tym, aby przyjemność kąpieli połączona była z jej bezpieczeństwem. Znamy przecież liczne wypadki utonięcia dzieci i młodzieży, które również często miały miejsce na koloniach. W większości przypadków główną przyczyną utonięć było nieprzestrzeganie i lekceważenie obowiązujących przepisów.

Bardzo często wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży organizo­wany jest nad wodą. W gorące letnie dni kąpiel jest największym pragnieniem dzieci, sprawiającym im niezmierną radość. Należy pamiętać jednak o tym, aby przyjemność kąpieli połączona była z jej bezpieczeństwem. Znamy przecież liczne wypadki utonięcia dzieci i młodzieży, które również często miały miejsce na koloniach. W większości przypadków główną przyczyną utonięć było nieprzestrzeganie i lekceważenie obowiązujących przepisów. Często przyczyna tkwi w nieodpowiedzialnej organizacji kąpieli, niezdyscyplinowaniu dzieci oraz niezbyt czujnej i przewidującej opiece kadry. Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego pobytu nad wodą i bezpiecznej kąpieli w morzu, rzekach, jeziorach i basenach nie wymaga uzasadniania. Należy jednak mocno podkreślić, iż nad bezpieczeństwem kąpiących się powinni czuwać wszyscy, w tym również same dzieci, które muszą być dokładnie poinformowane i zapoznane z regulaminem kąpieli. Musi on być dostosowany do rodzaju zbiornika wodnego, warunków klimatycznych oraz wieku dzieci. Rolą wychowawcy, oraz rodziców  jest umiejętne podejmowanie z dziećmi rozmowy na temat grożącego im niebezpieczeństwa utonięcia Wypadki związane z wodą są najczęściej powodowane lekkomyślnością, nie uwagą, brakiem dozoru lub niedostatecznym zaznajomieniem się, tak z brzegiem, jak i z dnem zbiornika wodnego. Duży procent ofiar wody stanowią osoby nadmiernie ufne we własne siły, nieprzygotowane fizycznie i psychicznie do takiego wysiłku. Przyczyną wypadku może być strach i przerażenie spowodowane przez tzw. „kurcze”, których rolę i znaczenie niesłusznie się wyolbrzymia. Przyczyna utonięć to również nieumiejętne korzystanie ze sprzętu pływającego (łodzi, kajaków, żaglówek, motorówek). Jedna z osób musi mieć uprawnienia do prowadzenia danego sprzętu. Wszyscy przebywający na sprzęcie pływającym muszą mieć założone kamizelki ratunkowe.


Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą:

 1. Pływaj jedynie w miejscach strzeżonych przez ratowników WOPR.
 2. Zawsze sprawdź wodę i warunki atmosferyczne przed kąpielą.
 3. Pływaj jedynie w oznaczonych miejscach.
 4. Zawsze pływaj ze znajomymi, przyjaciółmi, rodzicami.
 5. Czytaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące warunków kąpieli oraz przestrzegaj znaków umieszczonych przy zbiornikach wodnych.
 6. Nigdy nie nurkuj w wodzie (nie skacz na głowę!), jeżeli nie znasz jej głębokości.
 7. Pływaj z prądem, nie próbuj pływać pod prąd.
 8. Nigdy nie wrzucaj i nie wpychaj do wody stojących na pomoście znajomych lub przyjaciół.
 9. Przed kąpielą zorientuj się, gdzie znajduje się stanowisko ratowników i pomieszczenie pierwszej pomocy.
 10. Jeśli zamierzasz skorzystać ze sprzętu pływającego, pamiętaj o zabraniu kamizelek ratunkowych.
 11. Jeśli masz zamiar kapać się w basenie przydomowym, pamiętaj, aby obserwowała cię osoba umiejąca dobrze pływać.
 12. Nie skacz do wody po długotrwałym opalaniu się.
 13. Nie wszczynaj fałszywych alarmów.
 14. Nie wchodź do wody tuż po zjedzeniu posiłku.
 15. W razie zagrożenia wzywaj pomocy.
 16. Nie utrudniaj kąpieli innym. Bezpieczna kąpiel zależy tytko od ciebie!Kąpiel grupy w jeziorze, morzu

Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym. Podczas kąpieli w morzu na plaży muszą być obecni: wychowawca, pielęgniarka i ratownik. 
 

Przed rozpoczęciem zajęć w wodzie należy:
 1. Zapoznać uczestników z regulaminem kąpieliska.
 2. Wywiesić regulamin na tablicy ogłoszeń w ośrodku.
 3. Ustalić grafik kąpieli dla poszczególnych grup.
 4. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby, posiadającej odpowiednie uprawnienia.


Podstawowe zasady kąpieli:

 1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym.
 2. Należy odliczyć liczbę kąpiących się.
 3. Grupa nie powinna przekraczać 15 osób.
 4. Przyjąć oznakowanie grupy (czepki, chusty, narękawki).
 5. Ustalić sposób porozumiewania się, np.:
  • 1 gwizdek - uwaga,
  • 2 gwizdki - będę mówił lub liczył,
  • 3 gwizdki - wyjście.
 6. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.
 7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.
 8. Ustalić czas kąpieli w zależności od temperatury wody. Zorganizować dodatkową asekurację np. obserwacja kąpiących się przez następną grupę.
 9. Po wyjściu z wody odliczyć liczbę kąpiących się. Odbiór grupy podpisuje wychowawca w dzienniku pracy ratownika. W przypadku zauważenia tonięcia, należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę możliwości należy udzielić pomocy potrze­bującemu.